ДТУ ЛОНИ ДООЕЛ - СТРУМИЦА е основана 1994 година од Крстев Димитар и синот Крстев Лонелу со малопродажба на електро материјали, а  подоцна и со резервни делови за апарати за домаќинство и индустриска електрика. Денес располагаме со широка палета на производи од електро-технички материјали и резервни делови за малопродажба и големопродажба, а воедно и нудиме и техничка поддршка за нив застапувани од повеќе брендови.